Mooiste ligging

Kampeerterrein Buitenduin

beschermt uw persoonlijke gegevens

Privacy Statement

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Met dit privacy statement willen wij transparant zijn in de persoonlijke gegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens op zodanige wijze dat deze in overeenstemming zijn met de eisen die de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Kampeerterrein Buitenduin slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct van de betrokkene afkomstig zijn en door hem of haar zijn verstrekt. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonlijke gegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze producten/diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip van het uitvoeren van activiteiten ter vergroting van ons klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons stuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Voor de optimale werking van onze website maken wij op onze website gebruik van cookies.

Nieuwsbrief

Als u een online reservering maakt bent u automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief. U ontvangt enkele dagen voor aankomst een e-mail met extra informatie over bijvoorbeeld de beste route en na afloop van uw verblijf ontvangt u per e-mail een verzoek om uw verblijf te beoordelen.
Wilt u hierna geen e-mail meer ontvangen, kunt u zich onderaan de e-mail uitschrijven. Zowel Kampeerterrein Buitenduin als de medewerkers van de betrokken dienstverleners hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens. Wij versturen één keer per jaar een nieuwsbrief  (naast aankomst en vertrek e-mail). U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf.
N.B. Wij wijzen u erop dat u dan ook geen informatie ontvangt met de startdatum voor boekingen van het opvolgend seizoen.
Wij maken gebruik van Mailchimp, een extern programma om de nieuwsbrief te versturen, en delen hiervoor uw persoonlijke gegevens. U kunt uiteraard het privacy statement van Mailchimp inzien.

Contact (formulier)

Wanneer u contact met ons wilt opnemen, kunt u via de website een formulier invullen, ons bellen of een e-mail sturen. Uw persoonlijke gegevens worden versleuteld verwerkt. Als u ons benaderd via het contactformulier ontvangen wij de volgende persoonlijke gegevens van u: naam, e-mail, bericht en optioneel uw telefoonnummer. Als u een e-mail stuurt, ontvangen wij de volgende persoonlijke gegevens van u: e-mailadres en bericht. Wij delen uw persoonsgegevens alleen met de dienstverleners waarop wij een beroep doen, zodat zij hun werk voor ons correct en efficiënt kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst met de ingeschakelde dienstverleners om eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wanneer uw contactverzoek definitief is verwerkt, worden uw persoonlijke gegevens zowel door ons als door derden binnen een bepaalde termijn gewist.

Online boeking

Als u een reservering wilt maken in onze boekingsmodule, hebben wij de volgende persoonlijke gegevens van u nodig: aanhef, voornaam, achternaam, postcode, straat, huisnummer, land, telefoonnummer en e-mailadres. Wij hebben deze informatie nodig om de transactie uit te kunnen voeren. Het kan ook noodzakelijk zijn, dat wij uw gegevens doorgeven aan derden, zodat zij uw reservering kunnen verwerken. De online betaling vindt plaats in de online omgeving van uw bank. Ook hier vindt dus een uitwisseling van informatie plaats. Na de verwerking van de boeking worden uw persoonlijke gegevens zowel door ons als door derden binnen een bepaalde termijn gewist.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of diensten heeft geen intentie persoonlijke gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar oud zijn, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonlijke gegevens over kinderen verzameld worden. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit privacy statement. De betreffende gegevens zullen dan onmiddellijk worden gewist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Kampeerterrein Buitenduin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een schriftelijk verzoek tot toegang, inzage, correctie, verwijdering en/of overdracht van uw persoonlijke gegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen. Let wel: u dient uw Burgerservicenummer (BSN-nummer) te verbergen, óók in de cijferreeks onderaan uw identiteitsbewijs. Daarnaast dient u op de kopie te vermelden dat de kopie ten behoeve van bovenstaand verzoek wordt verstrekt. Alleen op deze wijze kunnen wij er zorg voor dragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.

Kampeerterrein Buitenduin heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door social media. Wij kunnen geen herleidbare persoonlijke gegevens van Google Analytics verkrijgen of voor u wijzigen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen

Kampeerterrein Buitenduin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Kampeerterrein Buitenduin gebruik van encryptie door middel van een SSL. Daarnaast zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden geëvalueerd. Als u denkt dat uw persoonlijke gegevens niet veilig zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de contactgegevens aan het einde van dit privacy statement.

Vragen en/of opmerkingen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens aan het einde van dit privacy statement.

Contactgegevens

Kampeerterrein Buitenduin
Molenweg 15
1871 CD Schoorl
Nederland

Telefoonnummer: +31 (0)72 – 509 18 20

E-mailadres: info@kampeerterreinbuitenduin.nl

Website: https://www.kampeerterreinbuitenduin.nl/#!/

Aanpassing privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wijzigingen zullen op deze website worden bekendgemaakt.